• Boring machine

    बोरिंग मेशीन

    बोरिंग मेशिन: यो मुख्य रूपमा चिसो रोलि equipment उपकरणले पाइप प्रशोधन गर्नु अघि महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आवश्यकताहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।